Privacybeleid

Gegevensbescherming en Privacybeleid
Wikiwork zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van zijn diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die je via onze website verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit Privacybeleid.

Gegevensverzameling en -gebruik
De informatie die op deze website kan worden verzameld, is uitsluitend bedoeld voor bemiddeling en advies via Wikiwork. Jouw persoonsgegevens, waaronder jouw naam, e-mailadres en cv worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Om een kandidatendossier op te stellen, dit dossier helpt ons bij de selectie van profielen;
– Om jou op de hoogte te houden van de diensten van Wikiwork;
– Om jou relevante informatie te kunnen bieden op onze website.

Wij delen jouw gegevens met niemand buiten Wikiwork zónder jouw toestemming. Indien van toepassing introduceren we jou dan (na onderlinge afstemming) als potentiële kandidaat voor een vacature of interim project bij één van onze opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gesitueerd zijn.

Toegang tot jouw gegevens
Je bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over jou worden aangehouden. Wij zijn gerechtigd daarvoor administratiekosten in rekening te brengen. Voor het opvragen van jouw gegevens kunt u contact opnemen met info@wikiwork.nl
Je hebt tevens het recht om Wikiwork op te dragen jouw gegevens niet langer te gebruiken.

Informatieoverdracht via het internet
Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderken je dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaar je jezelf hiermee akkoord.

Wijzigingen in ons Privacybeleid
Dit Privacybeleid kan te allen tijde door Wikiwork worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat je altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de online privacybescherming van Wikiwork, dan kun je ons te allen tijde e-mailen op info@wikiwork.nl of ons bellen om jouw vragen of opmerkingen voor te leggen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Lees de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Schuiven naar boven